آسفالت ,معابر ,آسفالت 15000 ,15000 مترمربع ,منعقد گردید ,روستای سلیمان ,معابر روستای ,آسفالت 15000 مترمربع ,معابر روستای سلیمان

                           

قرارداد آسفالت معابر روستای سلیمان آباد منعقد گردید.

به گفته دهیار روستا :طبق مصوبه اعضائ محترم شورای اسلامی، قرارداد آسفالت 15000 مترمربع از معابر روستای سلیمان ِآباد منعقد گردید که در این پروژه خیابان های شهید مهدی ترک زاده و حضرت ابوالفضل (ع) و یک فرعی آسفالت خواهد شد.

وی ادامه داد :اعتبار اختصاص یافته به این پروژه بالغ بر 3/000/000/000 ریال پیش بینی شده است که  از محل در آمدهای محلی دهیاری پرداخت خواهد شد.

منبع اصلی مطلب : دهیاری روستای سلیمان آباد زرند
برچسب ها : آسفالت ,معابر ,آسفالت 15000 ,15000 مترمربع ,منعقد گردید ,روستای سلیمان ,معابر روستای ,آسفالت 15000 مترمربع ,معابر روستای سلیمان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انعقاد قرارداد آسفالت 15000 مترمربع از معابر روستا